İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sağlık Turizmi Acentesi Hangi Teşvikleri Alır?

Sağlık turizmi acentesi yurtdışından tedavi olmak amacıyla getirilen hastanın tüm seyahat ve tedavi sürecini organize planlamak ve organize etmek görevidir. Bir işletmeyi sağlık turizm acentesi olarak tarif etmek için ana sözleşmesinde sağlık turizm acentesi olarak faaliyetleri belirtilmiş ve teşvik kapsamı içerisinde yer alan acente olarak olmalı ve teşvik kapsamındaki acente olarak tarif edilebilmesi için sağlık kuruluşu ile hasta bakımı konusunda anlaşma yapmış olması aranan ön şarttır.


İlk olarak Sağlık Turizminde faaliyet göstermek isteyen aracı kuruluşun ilk kriteri A grubu seyahat acentesi belgesi sahip olmasıdır. Daha sonra anlaşma sağlanan, 3 farklı sağlık turizmi tesisi ile imzalanan protokol örneklerinin hazır olması gerekmektedir. Firmayı temsil eden yetkilinin sicil beyanları, kimlik nüshaları, ticari sicil tasdiknameleri ve firmanın vergi levhası toplanmalıdır. Hazır edilmesi, doldurulması gereken diğer evraklar ise şu şekildedir; kurumlar beyannamesi, personellere ait SGK prim ve hizmet evrakları, en az 3 dile sahip yayında olan aktif kurumsal web sitesi, madde taahhütnamesi ve başvuru formu – dilekçesiyle sağlık turizmi acente başvurusu ilgili kurumlara yapılır.

Acente Komisyon Desteği

Sağlık turizmi sektöründe ülkemize uluslararası hasta getirilmesine, yönelik acentelere yapılan komisyon ödemeleri, acente komisyon desteği kapsamında % 50 oranında ve yıllık 100.000 dolara kadar desteklenmektedir.

Sağlık turizmi sektöründe ülkemize uluslararası hasta (sağlık turisti) getirilmesine yönelik acentelere yapılan komisyon ödemelerinin desteklenmesine yönelik başvurular, faaliyetin gerçekleştikten sonra sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerekli evraklar ile birlikte DYS (Destek Yönetim Sistemi) üzerinden yapılır.

Acentelik faaliyetine ait olarak alınmış faturalarda, söz konusu hizmetin niteliğinin anlaşılabilir bir şekilde. Belirtilmiş olması gerekir. Destek talebinde bulunulan faaliyet(komisyon ödemesi) ile fatura arasında ilişki kurulamadığı durumlarda harcama kalemi Acente Komisyon Desteği kapsamında desteklenmez.


Acente Komisyon Teşviki başlangıç tarihi olarak; sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcının için ilk destek ödemesinde yer alan en eski tarihli fatura esas alınacaktır. Bu tarihten itibaren sonra 48 ay boyunca destekten yararlanılabilecektir. Bu tarihten önceki döneme ait ödemelere ilişkin harcamalar desteklenmez.

Sağlık Turizmi Acentesinin Sunduğu Hizmetler

Sağlık turizmi acentesi olmak yukarıda da bahsettiğimiz gibi sadece sağlık ya da sadece turizm faaliyetleri için aracı olmak demek değildir. Sağlık turizmi acentesinin görevi hem sağlık hem de turizm sektörüyle ilgili hizmetlerin ikisini de kapsamaktadır. Bir sağlık turizmi acentesi sağlık turistine aşağıdaki hizmetleri sunar;
Hastanın güvenliğinin temini,
Sağlık turizm acentesi, hastanın adresten alınıp tedavi adresine götürülmesi sürecini,
Hastanın hastane ile iletişim kurmasını sağlamak,
Hastane işlemlerini takip etmek ve gerçekleştirmek,
Bu hizmetlerin sürekliliğini sağlayan aracı kurumlardır.

Hizmet içeriği ile ilgili bilgi almak ve yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya iletişim formlarından bize ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme: 5 / 5.