İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sağlık turizmi; AB’de Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Direktifi

Hizmetler Direktifi’nin kurallarının, ister işletmelere isterse tüketicilere sunuluyor olsun, geniş bir faaliyet yelpazesi için geçerli olmasını sağlayacaktır.

Her şeyi içeren bir liste sayılmaksızın, şu faaliyetler, Direktif’in kapsamındaki hizmet örnekleri olarak belirtilebilir:

Düzenlenmiş mesleklerin14 çoğunun faaliyetleri (örneğin, hukuki ve mali danışmanlar, mimarlar, mühendisler, muhasebeciler, sürveyörler), zanaatkarlar, işe ilişkin hizmetler (örneğin ofis bakım, yönetim danışmanlığı, olay organizasyonları, borç tahsili, reklam ve işe alım hizmetleri), dağıtım işkolları (mal ve hizmetlerin toptan ve perakende satışı), turizm alanındaki hizmetler (seyahat acentelerinin faaliyetleri gibi), boş vakit hizmetleri (spor merkezleri ve eğlence parkları tarafından sunulan hizmetler gibi), inşaat hizmetleri, teçhizat montaj ve bakım alanındaki hizmetler, bilişim hizmetleri (web portalları, haber ajansı faaliyetleri, yayıncılık, bilgisayar programlama faaliyetleri gibi), barınma ve yiyecek hizmetleri (oteller, restoranlar ve yiyecek servis hizmetleri gibi), eğitim ve öğretim alanındaki faaliyetler, kira (araba kiralama) ve kiralama hizmetleri, emlak hizmetleri, sertifikasyon ve test hizmetleri, ev destek hizmetleri (temizlik hizmetleri, özel bakıcılar ve bahçe hizmetleri), vs.

Direktif’i uygulamaya koyan çerçeve mevzuat bağlamında, Üye Devletlerin aynı yaklaşımı izlemeleri, diğer bir ifadeyle, böyle bir çerçeve mevzuatın kapsamını, açıkça hariç tutulanlar dışında tüm hizmet faaliyetleri için geçerli olarak tanımlamaları tavsiye edilir.

Sağlık hizmetleri

Madde 2(2)(f)’deki hariç tutma, “hizmetlerin sunulduğu Üye Devlette, sağlık bakım ve eczacılık faaliyetlerinin düzenlenmiş bir sağlık mesleğine münhasır kılındığı hallerde, sağlık mesleği mensupları tarafından hastaların sağlığını değerlendirmek, muhafaza etmek veya eski haline getirmek amacıyla hastalara sunulan sağlık bakım ve eczacılık hizmetleri”ni kapsar.

21 Buna göre, bir hastaya sunulmayan fakat sağlık mesleği mensubunun kendisine veya hastaneye sunulan muhasebe hizmetleri, temizlik hizmetleri, sekreterlik ve idari hizmetler, tıbbi teçhizatın tedariki ve bakımı ve bunun yanı sıra tıbbi araştırma merkezlerinin hizmetleri gibi hizmetler, bu hariç tutmanın kapsamında değildir. Ayrıca, bu hariç tutma, hastaların sağlığını muhafaza etme, değerlendirme veya eski haline getirmeye yönelik olmayan faaliyetleri kapsamaz.

Örneğin, spor veya sağlıklı yaşam kulüpleri gibi, zindeliği artırma veya rahatlama sağlamaya yönelik faaliyetler, Hizmetler Direktifi kapsamındadır ve uygulama önlemlerinin kapsamında yer almalıdır. İlaveten, sağlık hizmetlerinin hariç tutulması sadece, hizmetin sunulduğu Üye Devlette düzenlenmiş bir sağlık mesleğine münhasır kılınan faaliyetleri kapsar.

Dolayısıyla, özgül mesleki yeterlilik gerekmeksizin sunulabilen hizmetler, uygulama önlemlerinin kapsamında yer almalıdır. Son olarak, sağlık hizmetlerinin hariç tutulmasının insan sağlığına ilişkin hizmetleri içerdiği açıktır; veterinerlik hizmetlerini kapsıyor olarak anlaşılmamalıdır ve bu nedenle, bu hizmetler, uygulama önlemlerinin kapsamında yer almalıdır


AB Müktesabatın dan