Disable Preloader

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için ise %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Fuar, kongre ve konferanslarda yapılan sponsorlukların giderleri,

b) Tercümanlık giderleri,

c) Seminer, konferans, toplantı ve toplu ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),

d) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri,

e) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,

f) Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti,

g) Katalog, broşür ve tanıtım malzemesi giderleri,

h) Danışmanlık giderleri.

Katalog, broşür ve tanıtım malzemelerine verilen desteğin toplam miktarı, her bir faaliyet için 5.000 ABD Dolarını aşamaz.

 

Share:

Tags: