Tüp Bebek Tedavisi « MinT – Medical in Türkiye
Disable Preloader

Tüp bebek tedavisi, normal olarak gebelik şansı olmayan ya da çok az olan çiftlerde gebelik şansını arttıran bir tedavi yöntemidir. Günümüzde çok sayıda çift bu yöntem ile çocuk sahibi olabilmektedir.
Basit olarak tüp bebek işlemi, kadından alınan yumurtanın (oosit), erkekten alınan sperm ile laboratuar ortamında dölleyerek embriyo gelişimi sağlayıp, sonrasında embriyoyu kadın rahmine yerleştirme işlemidir. Bu işlem tecrübeli bir ekip ve uygun laboratuar ortamında yapıldığı zaman başarı şansı artar.
Tüp bebek tedavisi, önceleri enfeksiyon veya cerrahi işlem sonucunda tüplerinde kalıcı hasar oluşan kadınlarda uygulanmaya başlanmış, kısa bir süre sonra ise, kısırlığa yol açan diğer nedenlerin tedavisinde de kullanılır hale gelmiş. Bugün, endometriozis, nedeni açıklanamayan kısırlık olguları ve erkeğe bağlı kısırlıkta, tüp bebek tedavisi ile başarılı sonuçlar alınır.
Özellikle son yıllarda uygulanmaya başlanan mikroenjeksiyon, sperm sayısının çok düşük olması ve hatta menisinde hiç sperm olmamasına karşın, testisinde sperm bulunan erkeklerin tedavisinde bir devrim olarak nitelendirilmektedir.

Tüp Bebek Hakkında Merak ettikleriniz….

Kadınların doğurganlığını etkileyen faktörler nelerdir?
En önemli faktör yaştır. Kadın yaşı arttıkça gebe kalabilme şansı azalır. 44 yaşından sonra pratik olarak gebelik şansı ihmal edilebilecek kadar azdır. Daha önce geçirilmiş cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, yumurtalık ve tüpleri etkileyen enfeksiyonlar da gebelik şansını olumsuz olarak etkiler.

Miyomlar ve tüplerin tıkalı olması hamileliği etkiler mi?
Miyomlar rahim iç tabakasına yani bebeğin gelişeceği yere baskı yapıyorsa gebelik şansını etkiler. Rahim duvarından dışarı doğru büyümüş olan miyomlar ise çok büyük olmadıkça gebelik şansını etkilemezler. Tüplerin tıkalı olması ise gebelik oluşumunu imkansız kılar.

Düzenli bir beraberliğe rağmen çocuk sahibi olamayan çiftler, ne zaman tedaviye yönelmeliler?
Kadın yaşı 37 nin altında ve öyküde gebelik oluşumunu etkiyebilecek herhangi bir problem yoksa 1 yıl, yaş 37 nin üzerinde veya geçmişte gebelik oluşumunu etkiyebilecek bir problem varsa 6 ay sonra inceleme ve tedavi başlanmalıdır.
Tüp bebek kaç yaşına kadar uygulanabilir? İleri yaştaki hastalar ne kadar beklemeli?
Tüp bebek 44 yaşına kadar uygulanabilir. Ancak 42 yaşından sonra şansın az olduğu bilinmelidir.

Mikroenjeksiyon nedir?
Mikroenjeksiyon tek bir spermin yumurta içine zerk edilerek döllenmenin sağlandığı bir tüp bebek yöntemidir.

Tüp bebek nedir?
Mikroenjeksiyondan farklı olarak spermler belirli bir sayıda yumurtanın çevresine bırakılır ve spermlerden bir tanesi yumurtanın içine kendiliğinden girer.

Mikroenjeksiyonun tüp bebek yönteminden farkı nedir?
Mikroenjeksiyon erkek kısırlığında tüp bebek ise kadına ait kısırlıkta kullanılır.

Tüp bebek veya mikroenjeksiyon kimlere uygulanır? Nasıl uygulanır?
Gebe kalamayan ve klasik tedavi yöntemlerinin etkisiz olduğu durumlarda bu yöntemler uygulanır.

Tüp bebek tedavisi aşamaları nelerdir?
Yumurtalıkların uyarılması, yumurta toplanması, yumurtaların sperm ile döllenmesi ve döllenmiş yumurtaların nakli (embryo transferi) aşamalarından oluşur.

Sperm tetkikinde sperm sayısının çok az olması veya sperm bulunmaması durumunda ne yapılmaktadır?
Sperm sayısı az ise mikroenjeksiyon yapılır. Menide hiç sperm olmaması durumlarında ise testis içinde cerrahi olarak sperm aranması gerekir.

Tüp bebek tedavisinde yumurta nasıl toplanır? Ağrılı bir işlem midir?
Vajinal ultrason ile genel veya lokal anestezi ile yumurta toplanır. Ağrılı bir işlem değildir.

Tüp bebek tedavisinde yumurta toplama işlemi sonrasında kişi kendini nasıl hisseder?
Genellikle işlemden bir süre sonra evine gidebilir ve hatta aynı gün öğleden sonra işine dönebilir.

Bu tedaviler sonucu yumurtalık rezervi tükeniyor mu?
Yumurtalıkların tüp bebek amaçlı uyarılması rezervi azaltmaz.

Her yumurta döllenir mi?
Yumurtaların döllenmesi için olgun ve yapısal olarak normal olmaları gerekir. Her yumurta döllenmeye müsait değildir. Döllenen her yumurta ise sağlıklı bir embryo haline dönüşmez.

Yumurtalar döllendikten sonra embryolar rahim içine nasıl yerleştirilir?
Embryo transferi basit bir işlemdir. Rahim ağzından ince bir plastik katater ile ultrason eşliğinde rahim içine yerleştirilir.

Transfer sonrası arta kalan embriyo olur mu? Olursa bunlara ne yapılır?
Transfer sonrası arta kalan kaliteli embryolar dondurularak saklanabilir.

Embryo seçimi nasıl yapılır? Çoğul gebelik nasıl önlenebiliyor?
Sağlıklı embryolar taze transfer için seçilir. Kadının yaşına göre 1-2 embryo rahim içine yerleştirilir.
Çoğul gebelik olursa neler yapılabilir?
Öncelikle ikizden fazla çoğulları engellemek gerekir. Bu da gebelik şansı yüksek olan kadınlarda (genç, daha önce gebe kalmış, üçten fazla transfer edilebilcek kaliteli embryosu olanlar) transfer edilecek embryoların sayısının azaltılması ile sağlanır. İkiz gebeliklerde genelde herhangi bir girişim yapılmaz. üçüz gebeliklerde ise embryo redüksiyonu önerilir.

Embryo azaltma işleminin riski var mı, gebelik gidişatını etkiler mi?
Diğer bebeklerin de kaybı %5 oranında görülür. Üçüzden ikize indirilen ikizlerde normal ikizlere oranla erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin oranı daha fazladır.

Transfer sonrası istirahat edilmeli mi?
İstirahatın faydası gösterilmiş değil. Normal yaşama devam edilmesini öneriyoruz.

Transferden sonra kişi normal aktivitelerine ne zaman döner?
Cinsel yaşam ve spor dışında normal aktivitelere transfer sonrasında hemen dönebilir.

Kişinin cinsel yaşamını etkiler mi?
Gebelik testi gününe kadar ilişki önermiyoruz ancak bıu da etkinliği kanıtlanmış bir uygulama değil.

Tüp bebek tedavisinde kullanılan hormon ilaçları kanser riskini artırır mı? Bu ilaçların yan etkileri var mı?
Kanser riskinde artış söz konusu değil. Yumurtalıkların aşırı uyarılması (hiperstimulasyon) en önemli risktir.

Bu tedaviler sonucu dış gebelik olur mu?
Dış gebelik olasılığı %1-3 civarındadır. Hem rahim içinde hem de dışında olma olasılığı ise %0.5 tir. Buna heterotopik gebelik denir.
Dondurulmuş embryo ile normal tüp bebek yöntemiyle doğmuş bebekler arasında sakatlık riski farkı var mı?
Hiçbir fark yok.

Çiftlerin her ikisinde de tıbbi bir sorun olmadığı halde gebelik elde edilemiyorsa nasıl bir yol izlenir?
Tüp bebek ile gebelik olmaması durumunda detaylı bir araştırma yapılmalıdır. Eğer gebeliği engelleyecek bir neden bulunursa tedavi edilmelidir. Ancak çoğu zaman belirgin bir neden bulunmamaktadır.

Tüp bebek tedavisi ne kadar sürer?
Tedavinin başından gebelik testi gününe kadar yaklaşık 30 gün sürer.

Tüp bebek gebeliklerinde düşük riski daha mı yüksektir?
Düşük riski daha yüksek değildir.

Tüp bebek kaç kez denenebilir?
Üç denemeden sonra gebelik şansı düşer. Daha sonraki denemelerde de gebelik elde edilebilir ancak şans daha azdır.

Tüp bebek tedavisinde cinsiyet belirleyebilir miyiz?
Belirlenebilir ancak etik ve kanuni nedenlerde dolayı Türkiye de dahil pek çok ülkede bu mümkün değil.

Gebelik oluşmadan önce genetik problemler konusunda alınabilecek önlemler var mı?
Eğer aile içinde rastlanan genetik hastalıklar varsa ve bu hastalıkların preimplantasyon tanısı mevcut ise embriyolar üzerinde inceleme yapılabilir.

Embriyolarda genetik inceleme kimlere önerilmektedir?
Akdeniz anemisi, orak hücreli anemi, ve bunlara benzer tek gen üzerinden geçiş gösteren çok sayıda hastalıkta embriyolarda genetik tanı mümkündür.

Gebelik oluştuktan sonra da genetik problemler tanımlanabilir mi?
Gebelik oluştuktan sonra koryon villus örneklemesi veya amniosentez ile genetik hastalıklardan bazılarının tanısı konabilir.

Tüp bebek işleminde başarılı olma şansı nedir?
Başarı kadının yaşına ve embryo kalitesine bağlıdır. 30 yaşın altında gebelik oranları %50 yi geçer ancak 40 yaşında sonra %10-15’lere düşer.

Tüp bebek işleminde başarıyı etkileyen faktörler nelerdir?
Kadın yaşı, embryo kalitesi, rahmin bütünlüğü başarıyı etkiler.

Tüp bebek tedavisinde başarıyı olumsuz yönde etkileyen faktörler nelerdir?
Spermlerin testis içinden alınması, rahim içinde embriyoların tutunmasını engelleyecek yapışıklık, myom veya polip gibi problemlerin olması, tüplerin tıkalı ve içlerinin su dolu olması tüp bebekte başarıyı olumsuz olarak etkiler.

Tüp bebek işlemi sırasında oluşabilecek riskler nelerdir?
En önemli riskler çoğul gebelik ve hiperstimülasyon sendromudur.

Tüp bebek tedavisi süresince hastanede yatmak gerekli midir?
İşlemin hiçbir aşamasında yatış gerekmez.

Tüp bebek uygulamalarıyla elde edilen gebeliklerden doğan bebeklerle, normal doğan bebekler arasında fark var mı?
Herhangi bir fark yok. Sadece testis içinde alınan spermlerin döllenme amaçlı kullanıldığı durumlarda az da olsa bazı anomalilerde artış olabiliyor.
Her yerde tüp bebek yaptırılabilir mi? Doğru tüp bebek merkezinin seçimi için neler önemli? Hastanın bu seçimi yaparken nelere dikkat etmesi gerekir?
Merkezin başarısını ölçmek için sormanız gerekenler:

– 35 yaşın altında ve üstünde kaç embriyo transfer ediyorsunuz?
– Transfer ettiğiniz embriyo başına gebelik oranınız nedir?
– Embriyo dondurma programınız var mı?
– Hastalarınızın yüzde kaçında embriyo dondurabiliyorsunuz?
– Dondurulmuş ve çözülmüş embriyolar ile başarınız nedir?
– Canlı doğum ve düşük oranlarınız nedir?
– Merkezinizin veya laboratuvarınızın ISO veya yurt dışından akreditasyon belgesi var mı?
– Tüp Bebek merkezi ile beraber çalışan bir genetik laboratuvarı var mı?

Tüp bebek tedavisinde Türkiye’de kaç gün kalmalıyım?
tüp bebek tedavisi 2 grup içerisinde incelenir;
1. si kısa tüp bebek tedavisi olarak adaylara uygulanır. Bu tedavi, tüp bebek tedavisinin en kısa süreni olarak kabul edilir. Tedavi yaklaşık 15 gün civarında sürerek tamamlanır.
2. tüp bebek tedavisi ise, daha başarılı olarak kabul edilen başka bir tedavi yöntemidir. Ancak bu tedavinin yapılan protokolleri ile beraber yaklaşık olarak 25 gün civarında sürdüğü bilinmektedir. Ancak genel olarak, tüp bebek tedavisinin herhangi kesin tedavi süresi bulunmaz. Tüp bebek tedavisinin tamamlanma süresini, hasta kendisi belirler. Bu sebepten dolayı da, her adaya uygulanan tedavi süresi bir olmaz. Bazı grup hastalar, uygulanan tedavinin tüm aşamalarından geçmek zorunda iken, bazı hastalarda ise, tedavi çok ileri olmadığı zaman son aşamadan dahi başlamaları yeterli olmaktadır. Bu sebepten dolayı da, tüp bebek tedavisi kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir.
Yine de tüp bebek tedavisi için bir sürenin belirtilmesi gerekirse, ortalama olarak 10 gün ile 20 gün arasında değişiklik gösteren bir tedavi sürecinden bahsedilebilir. Tüp bebek tedavisinin uygulandığı sırada, eğer tedavi görecek olan kişi erkek ise, erkeklerin tedavi süresi 1 gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanır.
Uygulanan tüp bebek tedavisinde, başarı sağlanamama olasılığını da unutmamak gerekir. Uygulamaya başlanmasının ardından, yumurtalıklardan beklenen cevabın alınamaması durumunda, yapılan tedavinin iptal edilmesi dahi düşünülebilir. Babadan alınan spermlerde, canlı bir sperm tespit edilemediği durumlarda, aynı şekilde tedavinin iptali söz konusu olur. Büyük oranda başarının sağlandığı bu tedavi yönteminde, nadir de olsa bir iptal olma durumu söz konusudur.

Share: