Disable Preloader

Medical in Türkiye hedef ülkede 15 sağlık branşının yer aldığı fiziki merkezdir. Tüm dünyada olduğu gibi uluslararası hastalar, yurtdışına çıkmayı planlarken güvenebilecekleri, bilgi desteği alabilecekleri ve olası bir sorun olması durumunda irtibatta olabilecekleri fiziki kurum, kişi ve yetkili mercii ararlar. Medical in Türkiye bulunduğu ülkenin şartlarında kurulmuş yabancı sermayeli bir şirkettir. O ülkenin kanunlarına tabidir.

Medical in Türkiye’de yer almanız durumunda aşağıdaki hizmetlerin tamamını alıyorsunuz.

Dijital pazarlama – Google Adwords, Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter

Reklam pazarlama çalışmaları;

a)Gazete, dergi ve billboardlarda reklam verilmesi

b)Fuar katılımları, workshop ve road Show (Yılda 4 adet roadshow)

c)Saha satış ve network oluşturma çalışmaları

d) Tedavi kampanyalarının düzenlenmesi

e) Hedef ülkede ayda bir değiştirilerek basılacak ve hedef ülkelere dağıtılacak olan 10.000 adet

Insert’ün içinde yer alınması
Yerel pazarlama ekiplerinin oluşturulması
Potansiyel acentelerle anlaşma yapılması
Yabancı hastaneler ve sağlık kuruluşları ile pazarlama networkleri oluşturulması
2 ayda bir seminer düzenlenmesi
Hukuksal ve yasal sorunların çözülmesi
Sigorta şirketleri ile anlaşma yapılması
Ödeme sistemleri ile anlaşma yaparak hastaların kendi ülkelerinde taksitli ödeme yapabilmesi
Bir yıl boyunca 1 adet ücretsiz o ülke insanları için sosyal aktivite gerçekleştirilmesi (Ebru sanatı, Türkçe eğitimi vs…)
Sizin belirleyeceğiniz zamanlarda Medical in Türkiye merkezinde birebir hastalarla ön görüşme yapılması

Share:

Tags: