Sağlık Turizmi

YURT DIŞINDAN HASTA GETİRMEK İÇİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Tüketicilerin sahip oldukları bilgi, uyumlu bilgi arayışları, satın alma niyetleri ve karar ...

Devamı
YURT DIŞINDAN HASTA GETİRMEK İÇİN BASIN VE MEDYA KULLANIMI

Ülkenin sağlık turizmi odaklı gücünün tanıtılması faaliyetlerinin ve bunu basın ve medya ...

Devamı
YURT DIŞINDAKİ HASTAYA ULAŞMAK İÇİN B2B KULLANIMI

Sağlık turizm hizmeti alanında çalışanlar, diğer alanlardaki uygulayıcıların tam ...

Devamı
YURT DIŞINDA ORGANİZASYON YAPMAK

Gelişen küreselleşme dinamikleri neticesinde dünya tek pazara doğru hızla ilerlemektedir. ...

Devamı
ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ BAŞVURU VE SÜREÇ

Uluslararası sağlık turizmi alanında Bakanlıkça Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ...

Devamı
YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

 1.BAŞVURUDA BULUNAN TESİS/KURULUŞ TESİSİN/KURULUŞUN ADI: VERGİ DAİRESİ ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİNDEKİ TÜM BRANŞLAR

MEDİKAL TURİZMDEKİ BRANŞLAR Plastik Ve Estetik Cerrahi, Saç Ektirme Göz ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ

Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler, ...

Devamı
YURT DIŞINDAN HASTA NASIL GETİRİLİR

Yurt dışındaki hastalar ve hasta yakınların ülkemize gelmek için hizmet sunuculardan belli ...

Devamı
SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir? Her işletmenin veya kişinin; güçlü ve zayıf yönleri ile önüne ...

Devamı
SAYILARLA SAĞLIK TURİZMİ

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve insanların her türlü bilgiye ulaşmada ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİNİN BİR SEKTÖR OLARAK DOĞUŞU

Teknolojinin ve devletlerarası ilişkilerin gelişmesi, aratan mal ve hizmet ihtiyacıyla birlikte ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİNDE DANIŞMANA NEDEN GEREK VARDIR?

Danışmanlık… İnsanlığın tarihi kadar eski olan bir kavram aslında. Çünkü bu kavram ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİN EKONOMİK BOYUTU

Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun artmasına paralel sağlık ihtiyaçları ve sağlık ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİ TANITIM STRATEJİSİ GELİŞTİRİLMESİ

Sağlık turizmi tanıtma stratejilerinin geliştirilmesinde pazarlanacak sağlık hizmeti ...

Devamı
Sağlık turizmi tanıtım faaliyetlerinin temel kuralları

Basitlik kuralı: günümüzde insanlar çok sayıda farklı sektörlere ait reklam ve ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİ PAZARLAMASI İÇİN TANITIM ARAÇLARI

Günümüz dış tanıtımında yoğun olarak kullanılan bütünleşik pazarlama yönetimi; ...

Devamı
PAZARLAMA NEDİR? KURALLARI NELERDİR?

Doğal kaynaklardan yararlanılarak üretilen ürün ve hizmetlerin en son tüketicinin eline ...

Devamı
Operasyon Bakımından İhracat Çeşitleri

Operasyon bakımından ihracat çeşitleri 6 tanedir. Her birini detaylı ve örneklerle aşağıda ...

Devamı
ALANLARINA GÖRE TERCİH EDİLEN ÜLKELER

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte, birçok ülke tıp alanında farklı alanlara el ...

Devamı
ABD’NİN SAĞLIK TURİZM ANALİZİ

Türkiye'nin de içinde olduğu sağlık turizm hizmet sağlayıcı ülkeler liginde Amerika öncü ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİN TÜRKİYE’DEKİ EKONOMİK TARİHİ

Eski zamanlarda Türklerin inanışları ve dini yaşam biçimleri içerisinde büyüsel ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE

Küreselleşmenin hızlanması, İnternet’in gelişmesi, gelişmiş ülkelerdeki sağlık ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ

Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler, ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİNİN BİR SEKTÖR OLARAK DOĞUŞU

Teknolojinin ve devletlerarası ilişkilerin gelişmesi, aratan mal ve hizmet ihtiyacıyla birlikte ...

Devamı