Blog

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE

Küreselleşmenin hızlanması, İnternet’in gelişmesi, gelişmiş ülkelerdeki sağlık ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ

Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler, ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİNİN BİR SEKTÖR OLARAK DOĞUŞU

Teknolojinin ve devletlerarası ilişkilerin gelişmesi, aratan mal ve hizmet ihtiyacıyla birlikte ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİ İÇİN FUARLARIN KULLANIMI

21. yüzyılda tüm pazarlarda olduğu gibi sağlık turizm sektöründe de yoğun bir rekabet ...

Devamı
SAĞLIK TURİZM ÇEŞİTLERİ

Sağlık turizm çeşitleri; medikal turizm, termal ve spa – wellness turizmi, ileri yaş ve ...

Devamı
SAĞLIK TURİZMİN DE PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ

Dünya da yüksek seviyelere ulaşan sağlık harcamaları, kronik hastalıklar, sağlık ...

Devamı
Yabancı Hastaya ulaşmak

Yurtdışından hasta getirmek, Yabancı Hastaya ulaşmak, Yabancı hasta bulmak, Bugün ...

Devamı
Başkan Orhan Sağlık Turizmi Panelinde Konuştu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ‘Sağlık Turizmi’ konulu panelde konuştu. ...

Devamı